Hvad kan man opleve på Naturens Grundlovsmøde d. 2. juni 2024?

Naturens Grundlovsmøde foregår i Himmelbjerggårdens naturskønne rammer, hvor der er plads til at du kan tage familien med. Programmet er lavet så der både er mulighed for at du kan blive klogere på naturens rettigheder og få oplevelser med hvordan vi kan give naturen stemme.


Vi siger velkommen kl. 12.00, hvorefter forfatter og bioetiker Mickey Gjerris vil holde årets grundlovstale og fortælle om hvorfor vi har brug for at give naturen rettigheder. Herefter er der frokost inden eftermiddagens workshops starter kl. 13.45. De kører i to runder inden vi runder dagen af sammen kl. 17.00. Nedenfor kan du se programtiderne og læse mere om de forskellige workshops.

12.00-12.50: Velkomst, introduktion og grundlovstale ved Mickey Gjerris
12.50-13.30: Frokost (man medbringer selv frokost)
13.30-15.15: Workshop runde I
15.15-15.30: Kaffe/the og kage
15.30-17.00: Workshop runde II
17.10-17.30: Fælles afrunding og farvel

Sideløbende med workshops for de voksne, vil der være workshops i børnehøjde, hvor de mindste kan være med. Du kan også besøge Frygtfri Zones tipi, hvor du kan nedskrive "et digt uden pligt, et budskab for fremtiden indeholdende hvad du har på hjertet".

Workshops runde I: 13.30-15.15

Langsomt og legende


Christine Fentz fra Earthwise Residency inviterer til at opleve andre perspektiver på landskabet og naturen, så vi kan lære dem, vi deler planeten med, bedre at kende

Lykkeskole (for børn)


Maja inviterer børn og voksne i alle aldre i Lykkeskole, hvor vi designer hver vores familiehave, drømmer om hvordan den allerskønneste have ser ud, og visualiserer den med farver på papir

Naturmandala (for børn)


Lav en mandala med Sakshin i Solhjulet af ting som findes i naturen. Mandalaen skal bruges til afslutningen på Naturens Grundlovsmøde, hvor vi mødes i Solhjulet og siger farvel

Hvad er ecocide?


Lars Olesen, Florina Cianga-Christophersen og Bart Bes fra Stop Ecocide Danmark faciliterer en samtale og øvelse om hvordan vi bruger den juridiske vej til at bekæmpe klimakrisen

Fællesskab gør grønt


Henrik Hauberg Larsen og Lone Belling fra Grønne Nabofællesskaber inviterer til "husmøde" og en samtale om hvordan vi i fællesskab bevæger os mod et bæredygtigt og regenerativt samfund

Modvækst og økokrati


Jens-André Herbener fortæller med udgangspunkt i sine bøger "Modvækst" og "Økokrati" om hvordan vi kan løse biodiversitets- og klimakriserne så både mennesker og naturen kan trives

Nørdetur med artsambassadørerne


Anna, Gry og Channie fra Arternes Silkeborg inviterer på en tur, hvor du opdager planter, laver, fugle, insekter, svampe, fisk og deres spor i landskabet

 Omstil vores madproduktion


Niels Aagaard fra Det Fælles Bedste vil diskutere hvordan vi kan omstille dansk landbrug og vores madforbrug med udgangspunkt i en handlingsplan der er udarbejdet af 17 grønne organisationer

Naturens stemme


Trine Rytter Andersen fra Earthwise Residency skaber rum for at du kan opdage naturen og reflektere over hvad den betyder for dig og hvad mon den ville sige hvis den havde din stemme

Workshops runde II: 15.30-17.00

J(ord)sans


Helle Solvang fra Jordens Skole vil på en sansende og sanselig tur i skoven skabe rum for reflektion og samtale om sprogets rolle i naturforbundethed og hvad der sker når vi mister kontakten til, og sproget for, naturen

Mellemartsligt naboskab


Andreas Lloyd fra Sager Der Samler og Nina Tofte Hansen fra Arternes Aarhus vil arbejde med at overføre praksissen med at være artsambassadør til et helt nabolag så både artsmangfoldigheden og det gode naboskab kan blomstre

Livsvenlig vandretur


Michael Paulsen, leder af center for økodannelse ved Syddansk Universitet, tager ud på en filosofisk vandretur og undersøgelse af hvilken betydning den levende verden har, når vi ikke er ude på noget bestemt med den

Lykkeskole (for børn)


Maja tager børn i alle aldre med i Lykkeskole, hvor man sår et frø på særlig vis i sin egen hjemmelavede plantepotte. Tag planten med hjem, se den vokse og smag frugten en skønne dag

Naturmandala (for børn)


Sakshin laver naturmandalaer af ting som findes i naturen. Mandalaerne laves rundt omkring på Himmelbjerggården på steder som børnene vælger og af materialer som de selv finder

Grønnere grundlove


Jakob Jespersen, som er medforfatter af Den Grønne Grundlov, vil diskutere hvordan man kan skrive naturen ind i grundloven med udgangspunkt i forskellige eksisterende tiltag

Council of all beings


Jesper Saxgren fra EarthWays vil introducere og afprøve en praksis som har til formål at skabe en dybere forbindelse til naturen og give det mere-end-menneskelige stemme

Borgerdrevet omstilling


Niels Aagaard fra Det Fælles Bedste faciliterer en samtale om hvorfor den grønne omstilling kræver en folkelig bevægelse af usete dimensioner og hvad borgerdrevet omstilling kan og ikke kan

Workshops runde 1:

Workshop: Hvad er ecocide?

Facilitatorer: Lars Olesen, Florina Cianga-Christophersen og Bart Bes (Stop Ecocide Danmark)


Er du nysgerrig efter, hvordan og hvorfor vi skal bruge den juridiske vej til at bekæmpe klima- og naturkrisen? Så kom til vores workshop om ecocide på Naturens Grundlovsmøde 2024!


Workshoppen er opdelt i tre dele:

  • I første del gennemgår vi, hvad begrebet ecocide betyder, og hvordan man juridisk kan vurdere, om noget er ecocide. Vi vil diskutere, hvordan kriminalisering af ecocide kan forhindre, at ecocide overhovedet sker.
  • Efter første del tager vi ud i naturen og besøger et ’gerningssted’ på Himmelbjerggaarden. Er der tale om ecocide? Hvordan påvirker naturødelæggelser os? Og hvem skal holdes ansvarlig?
  • I den sidste del samler vi op og diskuterer vores refleksioner fra workshoppen.


I workshoppen gør vi brug af en blanding af undervisning, rollespil og gruppearbejde i naturen.

Fællesskab gør grønt - grønne fællesskaber har markant lavere CO2 aftryk
Facilitatorer: Henrik Hauberg Larsen (Silkeborg Grønne Nabofællesskaber) og Lone Belling (Nørre Snede Grønne Nabofællesskaber)


Vejen til et regenerativt samfund kræver at vi både er sammen om noget og med nogen. At vi organiserer os på mange niveauer, ikke mindst helt lokalt. At vi inspirerer hinanden til handlinger i vores hverdagsliv, lige der vor vi lever vores liv. Naboeffekten er en af de stærkeste motivationer for at ændre vaner og prioriteter.


I fire år har Grønne nabofællesskaber (GNF) i Danmark organiseret mennesker helt lokalt for at mobilisere til handling og deltagelse i den nødvendige grønne omstilling mod et mere bæredygtigt samfund. Det sker lokalt, men forbundet på tværs af land og by. Senest deltog 125.000 mennesker i den nationale klimahandledag med lokale initiativer og handlinger organiseret af GNF.


På workshoppen inviterer vi til ’husmøde’ en metode som vi bruger når nye lokale GNF’ere ønsker at komme i gang. Et møde hvor vi deler vores drømme og bagvedliggende drivkræfter, konkrete ideer og ikke mindst aftaler om handling. For håbet vokser ud af mennesker som handler og bevæger sig selv og deres samfund mod et bæredygtigt og regenerativt samfund.

Modvækst og økokrati
Facilitator: Jens-André Herbener


Jens-André P. Herbener giver en kort introduktion til biodiversitetskrisen og klimakrisen og fremlægger dernæst en 9-punkts drejebog til, hvordan vi løser kriserne, så både mennesket og Jordens millioner af andre arter kan overleve og trives. Omdrejningspunktet er et grønt paradigmeskifte, der er karakteriseret af to centrale forhold: Vi skal afsætte 50 procent af planetens og Danmarks land og hav til vild natur, og vi skal formindske og transformere menneskenes egne samfund.


Jens-André P. Herbener er cand.mag., mag.art. i religionshistorie og semitiske sprog. Han har skrevet fast om religion, klima og natur i Politiken og har været ansat ved Det Kongelige Bibliotek, Københavns Universitet og senest en årrække ved Syddansk Universitet. Han er forfatter af en række bøger, senest Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden (2022) og Modvækst: Nødvendigheden af et paradigmeskifte (2024).

Nørdetur med arts-ambassadørerne
Facilitatorer: Anna, Gry og Channie (Arternes Silkeborg)


Arternes Silkeborg ønsker at skabe interesse og kendskab til vores lokale arter, ved at tage på tur og ved fælles hjælp opdage og genkende planter, laver, fugle, insekter, svampe, fisk m.m. og deres spor i landskabet.


Som arts-ambassadører er vi optaget af den art, vi er talsperson for, som vi vil lære bedre at kende og formidle til andre. Når man forstår og får et forhold til andre levende organismer og deres levesteder, får man lyst til at passe på dem. Naturen har ikke kun en ret fordi vi mennesker kan bruge den. Naturen har en ret i sig selv. Vi giver arterne en stemme og sætter naturen - den levende verden - på dagsorden.


Man behøver ikke på forhånd at være ekspert for at blive ambassadør for en art, men man skal have lyst til at engagere sig. På denne tur inviterer Anna, Gry og Channie dig til at se naturen med arternes øjne.

Sådan kan vi omstille vores produktion og forbrug af mad - inden det om ganske få år er for sent

Facilitator: Niels Aagaard


Danmark landbrug og vores madforbrug er dén største enkeltårsag til klima- og miljøkriser. Vi har ganske få år til at omstille det hele i. At gå fra produktion af kød til planteproduktion er langt fra nok. Vi skal ændre dyrkningsmetoder, ændre den økonomisk ramme omkring det hele, gennemføre arealreform og jordreformer, skabe finansielle rammer for en omstilling, delagtiggøre landets borgere i produktion og forbrug og meget andet, hvis omstillingen skal lykkes.


Det Fælles Bedste har lavet "Handlingsplan for omstillingen af Mad og Landbrug" med input fra et netværk af 17 grønne organisationer, jordbrugere, forskere og eksperter. Workshoppen gengiver handlingsplanens vigtigste konklusioner og fortæller: Vi skal på kort tid omstille alt. Hvordan gør vi det? Hvem skal eje fremtidens landbrug? Skal vi ’alle være gårdejere’ og skal også byboerne dyrke mad? Hvordan kan det ske?

Naturens stemme: en sanse- og skriveworkshop
Facilitator: Trine Rytter Andersen (Earthwise Residency)


Workshoppen starter med en lille fælles nærværsøvelse, hvorefter du får mulighed for at gå en lille tur på egen hånd, for at finde en naturgenstand: en plante, et insekt eller et dyr som "taler til dig". Tilbage på mødestedet inviteres du til at skrive en lille tekst: du kan fortælle din udvalgte, hvad den betyder for dig, hvad du oplever når du ser på, lugter til, berører eller lytter til den. Eller du kan give din udvalgte ordet og forestille dig hvad den ville sige til dig/os mennesker, hvis den kunne udtrykke sig med et sprog som vores.

Langsomt og legende – andre perspektiver på hvordan du sanser
Facilitator: Christine Fentz (teatret Secret Hotel & Earthwise Residency)


Vi vil – langsomt og legende, både sammen og alene – udforske landskabet. Vi vil undersøge simple greb, der hjælper os væk fra at tænke ’natur’ og tættere på at være indlejret i og hjemme blandt alle de andre folk.


Både i Christines teaterarbejde og på Earthwise Residency er omsorg, omtanke for og samskabelse med den levende verden centralt.

Workshops runde 2:

J(ord)sans - sit, sense, walk & talk
Facilitator: Helle Solvang (Jordens Skole)


Vi lægger knap nok mærke til det, men langsomt forsvinder vores evne til at tale om naturen. Mange af os kan nævne flere realitystjerner end træarter, flere topkokke og gadgets end fugle, og når ordbøgerne skal opdateres, bliver naturens navne gradvist erstattet af digitale begreber. Med vores sporadiske kontakt til jorden og naturen er vi ved at miste sproget for en del af os selv og vores livsgrundlag. Men behøver vi sproget for at opnå naturforbundethed? Er begrebsliggørelse i virkeligheden en hindring for en dybere kontakt? Eller erkender vi først naturen, når vi evner at sætte ord på den? De spørgsmål går vi med på denne sanseudvidende tur gennem permahaven og skoven.

Mellemartsligt naboskab
Facilitatorer: Nina Tofte Hansen (Arternes Aarhus) og Andreas Lloyd (Sager Der Samler)


Igennem mange år har Arternes Aarhus udnævnt menneskelige artsambassadører til at repræsentere nogle af de mange plante- og dyrearter, hvis stemmer, interesser og behov ikke bliver hørt i vores demokrati. Men mange arter har forskellige behov, og påvirker hinanden i stort og småt inden for de samme økosystemer. Økosystemer som vi mennesker også skal finde vores rolle i.


I denne workshop vil vi arbejde med at overføre metoden med at være arts-ambassadør til et helt nabolag. Sammen vil vi prøve at lave en dobbelt kortlægning ud fra disse spørgsmål:


  • Hvilke mere-end-menneskelige naboer deler vi vores nabolag med? Det vil sige, hvilke arter lever rent faktisk sammen med os?
  • Hvilke menneskelige nabofællesskaber præger og bestemmer over nabolaget? Hvem er det, som vi skal opsøge og knytte relationer til for at sikre, at vores ikke-menneskelige naboer kan blive hørt?


Gennem denne kortlægning vil vi sammen prøve at udtænke en ny form for nabolagsambassadør, der kan være med til at sikre både artsmangfoldigheden og det gode naboskab.

Livsvenlig vandretur med økofilosofierne
Facilitator: Michael Paulsen (Center for økodannelse, Syddansk Universitet)


Denne workshop består af en langsom vandretur, hvorunder der introduceres til og eksperimenteres med tre filosofiske begreber. Vandreturen er for alle, børn, voksne, korte, lange, introverte og ekstroverte, eneste forudsætning er, at man gerne vil være med til at undersøge, hvordan vi måske kan være livsvenligt tilstede i verden. Vandreturen består af tre små afprøvninger. I hver af de dem prøver vi at finde ud af, hvad der kan ske, og hvilken betydning den levende verden kan have for os, når vi ikke er ude på noget bestemt med den.


Det første eksperiment tager udgangspunkt i begrebet ontosympati, som er udviklet af den amerikanske økofilosof Jane Bennett. Det handler her om, hvordan verden kan vække sympatier i os, hvordan vi kan blive opmærksom herpå, og måske gradvist indrette vores liv herefter. Det andet eksperiment handler om begreberne wuwei (ikke-handling) og ziran (liv), som er tankefigurer inden for klassisk kinesisk daoisme, men som også er blevet nyudviklet af bl.a. Hong Kong økofilosoffen Eric Nelson. Her handler det om, hvad der sker med vores relation til naturen, når vi lader den være, og i en vis forstand lader det andet liv omkring os tage initiativet, mens vi selv er opmærksomt tilstede. Det sidste eksperiment fokuserer på vores erindringer om møder med liv, som har haft betydning i vores liv, og knytter an til begreberne øje-til-øje epifanier (udviklet af surferen Bron Taylor) og zoëlogisk interaktion (udviklet af den danske økotænker Paulsen, som også står bag denne workshop). Her handler det om at gå tilbage i vores erindringer og finde ud af, hvordan den levende verden, vi er en del af, allerede er en betydningsfuld del af vores kollektive fortid.


Workshoppen henvender sig til alle nysgerrige væsner. Der sker ikke noget som er farligt, og der kræves ingen særlige kundskaber, alle kan være med.

Grønnere grundlove
Facilitator: Jakob Jespersen (Levende Demokrati Næstved)


Det mest grundlæggende af alt - naturen - er ikke beskyttet af den danske grundlov. Det lider den under, og det vil mennesker også med tiden komme til at lide under. Derfor giver det god mening at skrive naturen ind i Grundloven. I workshoppen vil jeg:På basis af det vil vi sammen diskutere:


  • fordele og ulemper ved de tre forslag eller andre emner, som deltagerne finder relevante,
  • hvorledes vi kan udvikle et materiale, som kan rejse debatten om en grønnere grundlov på skoler og uddannelsesinstitutioner og blandt den voksne befolkning.

Council of All Beings – en biokratisk dialogmetode

Facilitator: Jesper Saxgren (EarthWays)


Et Council of All Beings er en ceremoniel praksis udviklet af Joana Macy og John Seed med inspiration fra native american cultures.


Når vigtige beslutninger skulle tages, ville alle berørte ’beings’ blive inviteret til at tale deres sag i et sådant Council. Hvis et projekt ville medføre at træer skulle fældes, ville en person blive udpeget til at tale træernes sag. Hvis en flod ville blive berørt, ville en person blive udpeget til at tale flodens sag.


I denne version af et Council of All Beings bruger vi det til at opøve vores evne til at identificere os med ’the other beings’ og sætte os i andre mere-end-menneskelige væseners sted.


Formålet med rådet er at skabe en dybere forbindelse til naturen, udtrykke forskellige perspektiver og bekymringer fra en ikke-antropocentrisk position og udforske økologisk forbundethed og bevidsthed. Og at bruge metoden til at undersøge og afprøve, hvordan vi kan åbne for en opmærksomhed, et nærvær og en indføling med det mere-end-menneskelige, der gør det muligt for os at sanse, lytte og måske forstå naturens sprog.

Borgerdrevet omstilling - Den grønne omstilling kræver en folkelig bevægelse af usete dimensioner

Facilitator: Niels Aagaard


Hvad kan borgerdrevet omstilling i lokale fællesskaber? Hvad kan det ikke? Hvad kan politikere? Skal der være en arbejdsdeling mellem partier og bevægelser?

Workshops for børn:

Lykkeskole og naturmandala

Facilitatorer: Maja Bruun-Schmidt og Sakshin Nicula


I Lykkeskolen kan børn i alle aldre folde sig ud i leg, læring og forskønnelse af deres omgivelser – i to forskellige workshops, kan de designe deres egen familiehave og så frø på særlig vis.


Naturmandala er et fælles projekt med inspiration fra land art, hvor de børn der har lyst til at gå på opdagelse i skoven og finde ting der kan udsmykke Solhjulet sammen med Sakshin kan være med til at gøre klar til den fælles afslutningen på dagen.